Vispārējie noteikumi

 

Preces iegādāšanās veidi un kārtība!

Visas preču un piegādes cenas ir norādītas ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli 21%. Piegādes izmaksas nav iekļautas Preces cenā.

 

Preces iespējams pasūtīt:

 

 

  • izmantojot "grozs" mājas lapā: www.autohost.lv
  • veicot pasūtījumu pa tālruni +371 9714714; +371 29571157
  • uzrakstot uz e - pasta adresi: autohost@autohost.lv
  • Maskavas ielā 322e, Rīgā  tel. +371 29571157

 

Preces apmaksas veidi un kārtība!

Preču apmaksa skaidrā naudā, preces saņemšanas brīdī:

  • birojā, Maskavas ielā 322e, Rīgā (pretī T/C Dole);

 

Preču apmaksa ar bankas karti:

  • birojā, Maskavas ielā 322e, Rīgā (pretī T/C Dole).

Preču apmaksa ar pārskaitījumu:

 

Rekvizīti:

 

SIA “Biring Automotive


PVN reģ. nr. 
 LV40203063231


A/S Swedbank (SWIFT kods HABA LV 22)


IBAN konts: 
LV62HABA0551043441515


Maksājuma mērķis: Pasūtījuma nr. **** (skatīt apstiprinājuma veidlapā)

 

Atteikuma tiesības

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums (turpmāk – PTAL) un

reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 207 "Noteikumi par distances līgumu"

(turpmāk - MK Noteikumi Nr. 207) nosaka, ka pircējam ir tiesības atkāpties no distances

līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt iegādāto preci Pārdevējam. PTAL 12. panta 6.

daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma, "Patērētājs ir atbildīgs par preces

kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Iesakām

saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances

līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. 

SIA “Biring Automotive” saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties

pieņemt preci, kura ir lietota, bojāta, nav pilnā

komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu (bez parfīma un citām

smaržām, bez kosmētikas un cigarešu plankumiem, izrautiem diegiem utt.). Lai vienotos

par preces atgriešanu, Pircējam ir jāsazinās ar mums pa e - pastu [email protected],

norādot pasūtījuma numuru un datumu. Patērētāja pienākums ir divu dienu laikā pēc

rakstveida atteikuma nosūtīšanas atgriezt preci Pārdevējam (ja prece ir saņemta). Ja

Patērētājs izmanto atteikuma tiesības, Pārdevējam ir pienākums iespējami agrāk, bet ne

vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no dienas, kad Patērētājs nosūtījis rakstisku atteikumu,

vai septiņu kalendāra dienu laikā pēc izmaksas apliecinošu dokumentu saņemšanas

atmaksāt Patērētājam atteiktās preces cenu, bet ne piegādes izmaksas. Tādā pat termiņā

Pārdevējs informē Patērētāju par šķēršļiem, ja tādi ir, atteikuma tiesību realizēšanā un

informē par kārtību, kādā Patērētājs var saņemt atpakaļ preci (ja tas pēc atteikuma

nosūtīšanas jau to ir nodevis Pārdevējam).

 

Garantija

SIA “Biring Automotive” visām precēm nodrošina ražotāja garantiju. Garantija ir spēkā,

tikai uzrādot

SIA “Biring Automotive” pirkuma apstiprinājumu (čeku/kvīti/pavadzīmi). Garantija

neattiecas uz

gadījumu, kad precei defekts radies nepareizas lietošanas vai kopšanas rezultātā.

Jautājumu

vai neskaidrību gadījumā rakstiet klientu apkalpošanas dienestam [email protected]

 

Konfidencialitāte

Personiskā informācija, ko Pircējs sniedz Pārdevējam, netiks nodota trešajām personām bez

viņa piekrišanas vai citādi izmantota bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pircēju. No Pircēja

netiks prasīta finanšu informācija, tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes

pavaddokumentu noformēšanai. Uzņēmums var izmantot Pircēja personiskos datus, lai

nodrošinātu pasūtījuma apstrādi un veiktu to izpildi, kā arī lai informētu Pircēju par papildu

atlaidēm vai jaunām precēm un pakalpojumiem.